Vencajevi

IGOR ŠIŠKOVIČ, SLIVJE 21, 6242 MATERIJA
tel.: 05 687 41 79, Gsm: 041-729 561, e-mail: siskovic.slivje@gmail.com

Obisk: vsak dan po dogovoru.

Na kmetiji Vencajevi nasade jablan in češpelj (1 ha) oskrbujejo po načelih integrirane pridelave sadja, imajo pa še 1 ha travniškega nasada jablan, češpelj in hrušk. Ukvarjajo se tudi z vrtnarstvom , pridelujejo zelje. Na kmetiji imajo urejeno predelavo sadja v sok, kis in žganje.

Ponudba kmetije: jabolka, češplje, jabolčni in balzamični kis, jabolčni sok, slivovec in brinjevec ter zelje.

Zanimivosti: jama Dimnice, cerkev sv. Martina s protifašističnimi reliefi in freskami Toneta Kralja, Slivarski potok, ki ponikne v Slivarskih ponikvah, prireditev Češpovi dnevi.