Kmetija Tomažič

DRUŽINA TOMAŽIČ, TATRE 9, 6243 OBROV
tel.: 05 789 52 18, GSM: 041 279720, 041 975359

Obisk: po dogovoru.

Na sadjarsko-poljedelski kmetiji obdelujejo 10 ha zemlje. Jabolka pridelujejo na dveh ha sadovnjaka, ostalo so njive, travniki in pašniki. Nasad jablan obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja.

Ponudba kmetije: jabolka različnih sort (idared, jonagold, gloster, melrose, goriška sevka, bobovec), češplje, krompir, vrtnine in druge kmetijske pridelke ter drva za kurjavo.

Zanimivosti: jama Dimnice, grad Prem, gobarski tereni v bukovih in hrastovih gozdovih v okolici, slikovit razgled z vršnega slemena Brkinov.