intro-brkini
slika3
slika2
slika4

Rotovi

ALOJZ PRELEC, BARKA 36, 6217 VREMSKI BRITOF
tel.: 05 762 01 82

Obisk: vsak dan po dogovoru.

Kmetija obsega 60 ha kmetijskih zemljišč (travniki, pašniki, njive, sadovnjaki in gozd). Sadjarstvo je na kmetiji glavna dejavnost. Obdelujejo 8 ha nasada jablan po načelih integrirane pridelave. Poleg sadjarstva se ukvarjajo tudi z govedorejo.

Ponudba kmetije: jabolka različnih sort.

Zanimivosti: stare brkinske domačije, odprto ognjišče, Škocjanske jame.

Vreme v Brkinih

Lokacije ni mogoče najti.