Mihčetovi

RENKO MILAN, SLIVJE 14, 6242 MATERIJA
Gsm: 041- 687 110
e-mail: klemen.renko@siol.net

Obisk: po dogovoru

Jabolka pridelujejo na 1,2 ha sadovnjaka, ki ga obdelujejo po načelih integrirane pridelave sadja. Obdelujejo pa še travniške nasade jabolk in češpelj brez uporabe škropiv ter travnike.

Ponudba kmetije: jabolka različnih sort ( novejše in starejše sorte ), češplje, hruške, krompir, seno.

Zanimivosti : jama Dimnice, cerkev sv. Martina s protifašističnimi reliefi in freskami Toneta Kralja, Slivarski potok, ki ponikne v Slivarskih ponikvah, prireditev češpljev vikend