intro-brkini
slika3
slika2
slika4

Kmetija pri Mehčinovih

ALOJZ VOLK, ZAREČICA 11A, 6250 ILIRSKA BISTRICA

tel.: 05 714 61 35,

GSM: 041 257 165

Obisk: po dogovoru.

Kmetija obsega 18 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 2,7 ha njiv, 1,7 ha travniškega nasada, ostalo pa so travniki in pašniki. Glavna dejavnost na kmetiji je vrtnarstvo in reja krav dojilj.

Ponudba kmetije: stare sorte neškropljenih jabolk, sveže zelje, kislo zelje, krompir, jedilne in okrasne buče, teleta za nadaljnjo rejo in zakol

Zanimivosti: ogled ostankov rudnika, reka Mola – ribolov, ogled nove vaške cerkve,

Vreme v Brkinih

Lokacije ni mogoče najti.